30 WRZEŚNIA 2017 MIJA PIERWSZY ETAP 500 PLUS

rss

MRPiPS przypomina, że świadczenie wychowawcze nie jest przyznawane bezterminowo – aby je otrzymywać, co roku trzeba składać wniosek, okres rozliczeniowy trwa od 1 października do 30 września następnego roku. Pierwszy okres, na jaki przyznawano prawo do świadczenia, jest dłuższy. Rozpoczął się 1 kwietnia 2016 roku i trwa do 30 września 2017 roku. Dzięki temu rodzice nie musieli składać dwóch wniosków w 2016 roku.

Elżbieta Rafalska przypomniała też, że „absolutnie każda” z rodzin, korzystających dotychczas z programu 500+, jeśli chce dalej otrzymywać to świadczenie, musi po 1 sierpnia złożyć nowy wniosek, zgodny ze stanem faktycznym. Podkreśliła, że można to zrobić tradycyjnie, ale również na wiele sposobów przez internet. – Jeżeli złożymy wniosek w sierpniu, to płatność otrzymamy w październiku, a więc nie będzie żadnej przerwy – dodała Rafalska. Zaznaczyła, że jeżeli wniosek zostanie złożony we wrześniu, to samorząd będzie miał czas do końca listopada na wydanie decyzji i dokonanie płatności. – Musimy też pamiętać, że jeżeli się spóźnimy i np. złożymy wniosek np. w listopadzie czy w grudniu, to wypłaty wstecz nie będzie – zastrzegła Rafalska. Szefowa resortu rodziny zachęcała do korzystania z infolinii i stron internetowych jednostek samorządowych. Informacje można też uzyskać bezpośrednio w urzędzie gminy.

Print Friendly, PDF & Email