Do kiedy należy złożyć PIT ?

rss

Podatnicy, którzy w 2016 roku uzyskali przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w zależności od źródła uzyskanych dochodów, muszą złożyć w urzędzie skarbowym PIT w terminie:

 

 

9 stycznia 2017 r.:

 oświadczenie PIT-12 jako warunek dla dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego przez płatnika;

 

20 stycznia 2017 r.:

oświadczenie o zmianie metody opodatkowania (podatek na zasadach ogólnych 19 proc. lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych);

PIT-6 (deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu);

PIT-16 (wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej);

 

31 stycznia 2017r.:

PIT-16A (przedsiębiorcy rozliczający się w formie karty podatkowej);

PIT-19A (deklaracja przeznaczona dla duchownych);

 PIT-28 (firmy rozliczające się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego);

 

28 lutego 2017 r.:

PIT-40 (płatnicy składający zeznanie podatkowe za pracownika)*;

 PIT-40A (deklaracja składana przez ZUS za świadczeniobiorcę);

*Jeśli pracownik chce, aby zakład pracy obliczył za niego podatek od dochodu, do 10 stycznia musi dostarczyć do pracodawcy oświadczenie PIT-12.

 

2 maja 2017 r.:

PIT-36 (zeznanie za działalność gospodarczą);

PIT-36L (deklaracja dla przedsiębiorców lub wspólników spółek osobowych, rozliczających się liniowo);

 PIT-37 (formularz wypełniany przez pracowników etatowych, zleceniobiorców, emerytów i rencistów z tytułu: umowy o pracę, o dzieło, zlecenia lub świadczeń socjalnych);

 PIT-38 (deklaracja za dochody uzyskane z giełdy);

 PIT-39 (dla podatników z dochodami ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych);

Print Friendly, PDF & Email