Możliwości wykorzystania Funduszy Europejskich

rss

Kampania informacyjno-promocyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na temat możliwości wykorzystania Funduszy Europejskich

Powiat Poddębicki odwiedzi kampania informacyjno-promocyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na temat możliwości wykorzystania Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO). Akcja toczy się pod hasłem,,Zmieniamy Łódzkie Dla Ciebie”.

Kampania ma charakter mobilny, jej celem jest bezpośrednie dotarcie do potencjalnych zainteresowanych w miejscu ich zamieszkania i działania.

Kampania skierowana jest do przedsiębiorców, stowarzyszeń i osób zainteresowanych otwarciem działalności gospodarczej.

Wiedzę na temat funduszy unijnych z aktualnych programów można uzyskać bezpłatnie w konsultacjach indywidualnych lub w trakcie warsztatów (codziennie o 10.30 i 15.30).

Kampania odwiedzi następujące miejscowości:

23.08.2016r. – Poddębice

24.08.2016r. – Dalików

25.08.2016r. – Pęczniew

26.08.2016r. – Zadzim

27.08.2016r. – Wartkowice

Eksperci od funduszy UE przyjmują w Mobilnym Centrum Informacji – to specjalnie przystosowany pojazd, który na miejscu stacjonowania przekształca się w komfortową i przestronną salę konferencyjną. Codziennie w MCI zainteresowani mogą poznać przykłady zrealizowanych projektów na terenie województwa łódzkiego, a eksperci przybliżają możliwości starania się o unijne wsparcie z aktualnych programów finansowych. MCI jest wyposażone w urządzenia multimedialne, internet i udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz niesłyszących i niewidomych, a także gry i atrakcje dla dzieci.

Kampania jest widoczna w sieci pod adresem www.zmieniamylodzkiedlaciebie.pl (tu jest też publikowana szczegółowa trasa MCI), można też śledzić bieżące wydarzenia na facebooku.

fundusze02

źródło: Aktualności – Powiat Poddębicki

Print Friendly, PDF & Email