„Nowa szansa na biznes”

rss

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi realizuje projekt pod nazwą „Nowa szansa na biznes”.
   Jest to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.about-577020__180

Celem Projektu „Nowa szansa na biznes” jest wzrost liczby przedsiębiorstw poprzez zwiększenie poziomu samozatrudnienia.

Projekt skierowany jest do 48 osób (28 kobiet, 20 mężczyzn) po 29 roku życia, pozostających bez pracy, zamieszkujących w województwie łódzkim, i zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tzn.:

  • osób po 50 roku życia,
  • długotrwale bezrobotnych,
  • kobiet,
  • osób niepełnosprawnych,
  • osób o niskich kwalifikacjach.

Pierwszeństwo udziału w Projekcie będą miały osoby zamieszkujące w powiatach: łódzkim wschodnim, pabianickim, zgierskim, brzezińskim, radomszczańskim, tomaszowskim, łaskim, poddębickim, zduńskowolskim, kutnowskim, łęczyckim.

Projekt zapewnia wsparcie, obejmujące:

  • nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej wraz z finansowym wsparciem pomostowym,
  • wsparcie szkoleniowo-doradcze.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej Uczestników Projektu planowane jest na październik/listopad 2016 r.

Bliższe informacje dotyczące Projektu są dostępne na stronie internetowej Projektu: http://nowaszansanabiznes.wsfi.edu.pl  oraz pod numerem telefonu 796 369 185.

 
Print Friendly, PDF & Email