Przewoźnicy nie będą skracali trasy busów i autobusów

rss

W związku z licznymi interwencjami mieszkańców Sołectwa Praga do miejscowych Radnych oraz do Sołtysa w dniu 07 października br. zwróciłem się z uprzejmą prośbą do Zarządu Powiatu w Poddębicach Wydział Dróg Powiatowych ul. Łęczycka o podjęcie interwencji w sprawie aby przewoźnicy autobusowi i kierowcy busów świadczący usługi przewozu osób nie skracali tras przejazdu w związku z prowadzonymi pracami przebudowy skrzyżowania w miejscowości Praga.

Mieszkańcy zgłaszają, że kierowcy chcąc uniknąć utrudnień drogowych jeżdżą objazdami przez Zagórzyce i przez łąki w stronę Klementowa w wyniku czego omijają przystanki w Borysewie i Klementowie tym samym pozbawiając mieszkańców możliwości skorzystania z usług przewozu osób.

 

W odpowiedzi w piśmie z dnia 21 października br. Starosta Poddębic Pani Małgorzata Komajda odpowiedziała:

 

„W związku z otrzymanym wnioskiem z dnia 7 października 2019r. pragnę  Pana poinformować, że przedsiębiorcy wykonujący przewóz osób na liniach komunikacyjnych przebiegających przez powiat poddębicki i obejmujących rozkładem jazdy wskazane we wniosku przystanki t.j. Borysew i Klementów zostali powiadomieni o interwencji mieszkańców Sołectwa Praga.

          Ponadto poinformowano przedsiębiorców o obowiązkach wynikających z ustawy o transporcie drogowym w zakresie wydanych zezwoleń na regularny przewóz osób.”

Print Friendly, PDF & Email