Powiat Poddębicki coraz wyżej w rankingach

rss

Powiat Poddębicki w rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów w latach 2014-2016 w kategorii powiatów awansował na 72 miejscu wśród 314 powiatów ocenianych, a trzecim w województwie łódzkim na 21 powiatów. W analizie brane są pod uwagę wydatki na inwestycje w przeliczeniu na mieszkańca.

– Ranking opracowany przez ogólnopolskie pismo samorządowe „Wspólnota” publikuje trzyletnią analizę wydatków inwestycyjnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W latach 2014-2016 Powiat Poddębicki średnio wydatkował 165,11 zł na mieszkańca, co w porównaniu do poprzedniego  rankingu z lat 2014 – 2015 (131 miejsce) jest zdecydowanie wyżej.

Warto również nadmienić, iż na tle powiatów województwa łódzkiego Powiat Poddębicki znajduje się na trzecim miejscu wyprzedzając dużo większe i bogatsze powiaty. Wyższe wydatki inwestycyjne mają jedynie powiat opoczyński i zduńskowolski.

– „Wspólnota” opublikowała również ranking wydatków na ochronę zdrowia i w tym rankingu Powiat Poddębicki znalazł się na najwyższym miejscu – pierwsze w kraju, inwestując 230,86 zł na mieszkańca. Analiza obejmuje lata 2006 – 2015 i przyjęto aktywność samorządów w takich dziedzinach jak: wydatki na ochronę zdrowia, aktywność inwestycyjną, wydatki na programy profilaktyki zdrowotnej a także wydatki na szpitale.

– Również w rankingu Unijna superszkoła – Ranking dotacji z funduszy unijnych na finansowanie bieżących zadań w oświacie Powiat Poddębicki znajduje się w czołówce. Na 314 powiatów w Polsce znajduje się na 30 miejscu, a drugim w województwie łódzkim.

Reasumując, Powiat Poddębicki pomimo ograniczonych środków budżetowych w wydatkach inwestycyjnych plasuje się w bardzo wysoko – biorąc pod uwagę ranking zamożności samorządów – Ranking Dochodów 2016, w którym Powiat Poddębicki znajduje się na 234 miejscu.

FS
 Źródło: Powiat Poddębice
Print Friendly, PDF & Email