Sołectwo Praga ma nowego Sołtysa i nową Radę Sołecką

rss

W piątek 05 kwietnia 2019 roku w sali OSP Klementów odbyły się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej dla Sołectwa Praga, na okres kadencji 2019-2024. W zebraniu wzięło udział 78 mieszkańców uprawnionych do głosowania. Na funkcję Sołtysa zgłoszono troje kandydatów: Bożenę Neter, Wojciecha Stolarka i Marka Wachelę. Została również zgłoszona kandydatura dotychczasowego Sołtysa Kazimierza Kujawińskiego, który nie wyraził zgody na kandydowanie na następną kadencję.  W głosowaniu tajnym mieszkańcy zdecydowali, że nowym Sołtysem Sołectwa Praga zostanie Wojciech Stolarek. Do nowej Rady Sołeckiej zostali wybrani: Zofia Hajduk, Bożena Neter, Marek Wachela i Marek Urbaniak. Następnie mieszkańcy przegłosowali jednogłośnie zmianę statutu sołectwa, mówiącą o wydłużeniu kadencji sołtysa i radnych z 4 do 5 lat. Wszystkim wybranym bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej kadencji.

Print Friendly, PDF & Email