Spotkanie informacyjne w Sali OSP Klementów

rss

Burmistrz Poddębic informuje, że Starosta Poddębicki zgodnie z umową Nr 59/GN16 z dnia 29 lutego 2016 r. powierzył spółce INPROGEO Sp. z o.o., ul Ozorkowska 9, 99-100 Łęczyca wykonanie prac geodezyjnych mających na celu przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Praga, gm. Poddębice, powiat poddębicki, woj. łódzkie.

W związku z tym w dniu 21.04.2016 o godzinie 14.00 w Sali OSP Klementów odbędzie się spotkanie informacyjne przedstawiciela Starosty Poddębickiego oraz Wykonawcy z mieszkańcami oraz właścicielami gruntów na terenie obrębu Praga.

002

Print Friendly, PDF & Email