Zapraszamy na otwarty rajd rowerowy

rss

Zapraszamy na otwarty rajd rowerowy ,,Zabytki i rezerwaty przyrody znane i nieznane – rajd rowerowy szlakami powiatów: poddębickiego, pabianickiego i zgierskiego”.

  Fundacja „Inicjatywy Powiatu Poddębickiego” wspólnie z Powiatem Poddębickim pod Patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego – Witolda Stępnia organizują w dniu 3 lipca br. (niedziela) otwarty rajd pn.„Zabytki i rezerwaty przyrody znane i nieznane – rajd rowerowy szlakami powiatów: poddębickiego, pabianickiego i zgierskiego”.
Celem rajdu jest upowszechnianie turystyki rowerowej, aktywnego spędzania wolnego czasu oraz poznawanie terenów i zabytków powiatów poddębickiego, pabianickiego i zgierskiego. Rajd ma charakter otwarty o ograniczonej liczbie uczestników.

     Rajd rozpocznie się o godz. 10.00 z terenu boiska Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach, ul. Polna 13/15 biegnąc dalej przez: Łężki-Parcel, Ciężków, Kałów, Mianów, Madaje Stare, Kontrewers, Sarnów, Kuciny, Dalików, Psary, Śniatowa, Woźniki, Idzikowice, Domaniewek, Domaniew, Plewnik, Nowa Wieś, Golice, Małe i kończąc się w Centrum Rekreacji w Sworawie. Trasa liczy około 56 km (w tym ok. 5 km stanowią odcinki o nawierzchni gruntowej)
     W załączeniu REGULAMIN RAJDU oraz KARTA ZGŁOSZENIA, którą należy dostarczyć do 29 czerwca 2016r. do siedziby Fundacji „Inicjatywy Powiatu Poddębickiego” w Poddębicach, która mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Poddębicach ul. Łęczycka 16 (p. 112, I piętro), mail: promocja@poddebicki.pl.
   Osoby niepełnoletnie mające ukończone 15 lat muszą dostarczyć wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA DLA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ podpisaną przez rodziców bądź opiekunów prawnych. Natomiast osoby poniżej 15. roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 43 678 78 22, mail: promocja@poddebicki.pl.

plan trasy powiat

Print Friendly, PDF & Email