ZUS Informuje

rss

Jest ryzyko, jest kontrola

W 2016 r. ZUS przeprowadził na terenie województwa łódzkiego ok. 4,5 tys. kontroli u płatników składek. W tym roku kontrole będą kierowane do tych płatników składek, u których ryzyko wystąpienia nieprawidłowości będzie wynikało z wcześniej przeprowadzonej analizy ryzyka ich wystąpienia.

Na terenie działania II Oddziału ZUS w Łodzi i podległych mu jednostek, w ubiegłym roku przeprowadzono ok. 1,3 tys. kontroli. Rocznie w całym kraju przeprowadzanych jest 70-80 tys. kontroli.

Nowe przepisy dotyczące prowadzonej przez ZUS kontroli płatników składek weszły w życie 1 stycznia 2017 r. Wprowadziła je Ustawa o poprawie otoczenia prawnego przedsiębiorców i nowela Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Ideą wprowadzenia nowych regulacji jest kierowanie kontroli prowadzonych przez ZUS, urzędy skarbowe, PIP, Sanepid, czy Inspekcję Handlową do podmiotów gospodarczych, w których istnieje największe ryzyko wystąpienia nieprawidłowości. Stąd prowadzone od nowego roku kontrole poprzedzone są dokładną analizą ryzyka, którą w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych prowadzi się w oparciu o szczegółowe dane z Kompleksowego Systemu Informatycznego. Dokładnie weryfikowane jest dotychczasowe wywiązywanie się z obowiązków składkowych przez przedsiębiorców. Analizowana jest historia przedkładanych w Zakładzie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych.

Planując kontrole płatników składek w 2017 r. analizowane są prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Analiza ta obejmuje identyfikację obszarów podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych jest największe, między innymi w takich obszarach jak ustalanie tytułu do ubezpieczenia społecznego oraz podejmowanie wypłat i rozliczeń świadczeń z ubezpieczenia społecznego..- powiedział Jakub Wajman – Inspektor Kontroli Zakładu, kierujący Wydziałem Kontroli Płatników Składek w II Oddziale ZUS w Łodzi.

Jednym z ważniejszych kryteriów wyznaczania do kontroli konkretnych płatników jest zagrożenie przedawnienia się należnych składek, a także wypłaty nieproporcjonalnie wysokich świadczeń z ubezpieczeń społecznych w stosunku do płaconych na te ubezpieczenia składek.

Oznacza to, że w pierwszej kolejności, 1,5 tys. kontrolerów ZUS, odwiedzi tych przedsiębiorców, u których ryzyko nieprawidłowości i naruszenia prawa jest największe. Dotyczy to w szczególności firm zgłaszających do ubezpieczeń społecznych ponad 20 osób.

2016 r – I O/ZUS w Łodzi – ok. 2 tys. kontroli, II O/ZUS w Łodzi – ok. 1,3 tys. kontroli, Oddział w Tomaszowie Mazowieckim – 1,2 tys. kontroli.

Monika Kiełczyńska

Regionalny rzecznik prasowy ZUS woj. łódzkiego

FS
 
Print Friendly, PDF & Email