Komunikat – ptasia grypa

rss

W związku ze stwierdzeniem choroby zakaźnej zwierząt – wysoce zjadliwej grypy ptaków i wyznaczeniu ogniska tej choroby w gospodarstwie położonym w miejscowości Konopnica, gmina Wartkowice, zostały wyznaczone na terenie Gminy Poddębice:

1) obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków o promieniu 3 km wokół ogniska choroby obejmujący miejscowości: Józefów-Kolonia, Kobylniki, Kolonia-Piotrów, Piotrów, Rogatki, Szarów Pański, Wykaźniki oraz

2)  obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków o promieniu 10 km wokół ogniska choroby obejmujące miejscowości: Grocholice, Kolonia Karnice, Józefów, Szarów, Szarów Księży, Kobylniki, Sempółki, Boczki, Balin, Kolonia Balin, Dominikowice, Dominikowice Parcela, Jankowice, Izabela, Olindry, Ewelinów, Ksawercin, Lipnica, Budy, Kaczyń, Napoleonów, Psia Górka, Nowa Wieś, Truskawiec, Praga, Rodrysin, Klementów, Wandówka, Poddębice, Chropy, Chropy-Kolonia, Sworawa, Jabłonka, Małe Brzezinki, Golice, Mrowiczna, Góry Golickie, Karnice, Wilczków, Józefów-Kolonia, Niewiesz, Niewiesz-Kolonia, Ułany.

            Powiatowy Inspektor Weterynarii przy współpracy Samorządu  Powiatu Poddębickiego oraz  Gminy Wartkowice wdrożył procedury zwalczania choroby przewidziane w przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu, zgodne z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków.

            Jednocześnie informuję, że wirus wysoce zjadliwej grypy (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla  gospodarstw rolnych.

            Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa tez człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania. Należy bezwzględnie przestrzegać zasady bioasekuracji  tj.:

  1. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.

  2. Nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany.

  3. Nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki.

  4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem.

  5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.

  6.  Przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

 Nieprzestrzeganie wymienionych wyżej zaleceń może powodować wzrost zagrożenia grypą ptaków.

Dodatkowe informacje i zalecenia Głównego Inspektora Weterynarii dostępne są pod adresem https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakow

 Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii  (do pobrania)

Poddębice, dnia 27 lutego 2020 r.

Źródło Gmina Poddębice

Print Friendly, PDF & Email