Statut sołectwa

rss

Załącznik nr…. do uchwały Nr XV/78/91GzKjU2Am
Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 30.IV.1991r.

                                        STATUT SOŁECTWA  PRAGA

 

Print Friendly, PDF & Email