Nasze Sołectwo

rss

 

 

KIM JESTEŚMY

Praga – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Poddębice. Pierwsze wzmianki o miejscowości Praga pochodzą z 1827 r.

Praga

 Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego 1827 r.

Praga, województwo Mazowieckie, obwód Łęczycki, powiat Zgierski, parafia Poddębice, własność prywatna. Ilość domów 1, ludność 10, odległość od miasta obwodowego 3.

Słownik Geograficzny: 

Praga,  kol. i os. nad rz. Ner, pow. łęczycki, gm. i par. Poddębice, odl. od Łęczycy 26 w.; kol. ma 31 dm., 234 mk; os. ma 1 dm., 7 mk.

 

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1853 nr 198

 

(N. D. 3496) Sąd Policyi Prostej Okręgu Zgierkiego.

Dnia 13 (25) Paźdz. 1852 r. na odnodze rzeki Ner, wypływającej z pod mostu na grobli od miasta Poddębic na kolonii Praga w Okręgu Zgierskim Gubernii Warszawskiej prowadzącej znalezione zostało na powierzchni wody dziecko nieżywe płci żeńskiej z miejscem i sznurkiem pępkowym nieodłączonemi od niego. Wzywa zatem mogących mieć wiadomość o matce lub sprawcy utopienia tego dziecka, aby takową Sądowi naszemu udzielić chcieli.

Zgierz dnia 17 (29) Lipca 1853 r.

Cichocki Pisarz.

 

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego 1859 nr 245

 

(N. D. 6110) Dobra ziemskie Poddębice składające się z miasta Poddębice, wsi: Byczyna, Łażki, Chropy, Klementów, wsi czynszowej Praga, rozległe włók 147, morgów 28 prętów 69, w której rozległości, lasu jest morgów 1570, prętów 49 miary nowopolskiej, położone w Okręgu Zgierskim, Pcie Łęczyckim, Gub. Warszawskiej, sprzedane zostaną przez publiczną licytacyą w drodze działów, na mocy Wyroków Trybunału Cywilnego w Warszawie, pierwszego z d. 21 Listopada (9 Grudnia) 1858 roku, drugiego z d. 11 (23) Września 1859 roku. Właścicielami dóbr tych SS-wie Izydora i Alfonsa Zakrzewskiego; to jest: Klemyntyna-Franciszka dwóch imion Rudnicka, Ferdynanda Rudnickiego właściciela dóbr Szamowa żona, w tychże dobrach Ogu Łęczyckim, wraz z mężem zamieszkała. Nieletni Napoleon-Józef dwóch imion, Marya-Wanda dwóch imion Zakrzewscy, których głównym opiekunem jest Józef Zakrzewski: dziedzic dóbr Niewiesza, w Ogu Wartskim położonych, tamże zamieszkały, przydanym zaś opiekunem Wojciech Sommer, Obywatel w Warszawie N. 2911 zamieszkały. Sprzedażą dyryguje Wincenty Zaleski, Obrońca przy Senacie, w Warszawie przy ulicy Sto Jerskiej Ν. 1772 zamieszkały. Sprzedaż odbędzie się na audyencyi Trybunału Cywilnego w Warszawie w Wydziale 3 N. 549 przed W. Stępniewskim Sędzią tegoż Trybunału. Termin do drugiej publikacyi, a zarazem przygotowawczego przysądzenia wyznaczony został na d. 16 (28) Listopada 1859 r. o godzinie 9 1j2 z rana. Szacunek tych dóbr przez biegłych ustanowiony jest na summę rs. 87342 k. 85, od której summy zacznie się licytacya. Zbiór objaśnień i warunki sprzedaży przejrzane być mogą w Kancellaryi Pisarza Trybunału Wydziału 3go i u Wincentego Zaleskiego Obrońcy przy Senacie, sprzedażą dyrygującego, w Warszawie Nr. 1772 mieszkającego.

Warszawa d. 3 (15) Października 1859 r.

Wincenty Zaleski, Obr. przy Rz. Senacie.

 

Dziennik Warszawski 1867 nr 3

 

(N. D. 53). Dyrekcja Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Gubernji Warszawskiej w Warszawie.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż na zasadzie art. 7 Postanowienia Rady Administracyjnej z d. 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcję Główną udzielonych następujące dobra ziemskie, jako zalegające w ratach Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu należnych, wystawione są na przedaż przymusową przez licytacje publiczne, które odbywać się będą w Warszawie przy ulicy Miodowej pod Nr. 487 w kancelarjach Rejentów niżej wyrażonych:

  1. Poddębice z miasteczka Poddębice wsi Byczyna, Łężki, Chropy, Klementów i Praga składające się, z wszystkiemi przyległościami i przynależytościami w okręgu Zgierskim powiecie Łęczyckim, raty zaległe w chwili zarządzenia przedaży wynoszą rs. 1,167 k. 69, vadium do licytacji rs. 6,900, licytacja rozpocznie się od sumy rs. 39,508, termin przedaży d. 12 (24) Września 1867 roku, przed Rejentem Kanc. Ziem. Wojciechem Śliwińskim.

Przedaże wzmiankowane odbędą się w terminach wyżej oznaczonych poczynając od godziny 10 z rana w obec Radcy Dyrekcji Szczegółowej; gdyby zaś Regent przed którym przedaż ma się odbywać był przeszkodzony, przedaż odbędzie się w jego Kancelarji przed innym Regentem który go zastąpi.

Warunki licytacyjne są do przejrzenia w właściwych Księgach wieczystych i w biurze Dyrekcji Szczegółowej.

Warszawa, dnia 9 (21) Grudnia 1866 roku.

Prezes, A. Zabokrzecki.

Pisarz Dyrekcji, J. Suski.

 

Źródło: Wsie regionu sieradzkiego

http://sieradzkiewsie.blogspot.com/2013/05/praga.html

 

Obecnie Sołectwo Praga jest ważnym węzłem komunikacyjnym na mapie powiatu, przez nasze sołectwo przechodzi kilka ważnych dróg oraz magistrala węglowa łącząca Gdynię ze Śląskiem. Wszystkie  szlaki komunikacyjne naszego sołectwa przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania powiatu, województwa a nawet kraju. Zabudowa jest tu zwarta z siecią wodociągową i w połowie siecią gazowniczą a w najbliższym okresie ma być realizowany projekt budowy kanalizacji wodno-ściekowej, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli korzystać z lepszego systemu oczyszczania ścieków komunalnych. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 roku liczba ludności we wsi Praga to 474 z czego 51,5% mieszkańców stanowią kobiety, a 48,5% ludności to mężczyźni. Miejscowość zamieszkuje 3,0% mieszkańców gminy. Identyfikator miejscowości Praga w systemie SIMC to 0711155, a współrzędne GPS wsi Praga to (18.936944, 51.888611). Wieś bardzo mocno związana jest z niedalekimi Poddębicami, które są miastem powiatowym. Tam właśnie mieszkańcy sołectwa mają swoją parafię, dzieci uczęszczają do szkół a dorośli mają pracę w miejscowych zakładach i instytucjach.


Droga krajowa nr 72   

Droga krajowa o długości ok. 170 km łącząca Konin, województwo wielkopolskie i Rawę Mazowiecką, województwo łódzkie. Droga biegnie przez miejscowości Tuliszków, Turek, Uniejów, Poddębice, Aleksandrów Łódzki, Łódź, Brzeziny.

Droga wojewódzka nr 703 (DW703)                                
Droga wojewódzka przebiegająca w całości na terenie województwa łódzkiego, przez powiaty: poddębicki, łęczycki i łowicki.
W sumie droga ta liczy ok. 84 km. Na odcinku ok. 2 km (Poddębice) pokrywa się z DK72. Droga połączona jest z autostradą A2 węzłem Wartkowice, oraz z autostradą A1 węzłem Piątek.

Droga powiatowa nr 2531E

Droga powiatowa nr 2531E w relacji Stawiszyn – Saków – Wartkowice – Praga – Pudłów – Wierzchy długości około 27 km.

Stacja Poddębice

Częścią Sołectwa Praga jest osada Stacja Poddębice oddalona od centrum Poddębic o około 3 km przez którą przebiega linia kolejowa nr 131 na której znajduje się Stacja PKP Poddębice.
Stacja PKP Poddębice otwarta w 1933 roku jest jedną ze stacji kolejowych na magistrali węglowej łącząca Gdynię ze Śląskiem . Projekt architektoniczny typowy dla polskiego budownictwa kolejowego dwudziestolecia międzywojennego.
Na łódzkim odcinku Magistrali Węglowej identyczne budynki znajdują się także na kilku innych stacjach – m. in. w Dąbiu nad Nerem, Kraskach, Otoku i Szadku.
W projekcie Kolei Dużych Prędkości, łączących Warszawę z Poznaniem i Wrocławiem (tzw. „Y”), brana jest pod uwagę stacja techniczna w okolicy Poddębic z odgałęzieniem do linii 131.


Szlaki turystyczne                                                                           
• im. Marii Konopnickiej.     W Poddębicach zaczyna się znakowany na niebiesko szlak turystyczny im. Marii Konopnickiej długości 14 km, prowadzący do Bronowa miejscowości, w której Maria Konopnicka mieszkała i którą opisała w swoich utworach.

• Po Ziemi Poddębickiej.      Długość szlaku rowerowego 131,7 km (powiat), w tym na terenie gminy Poddębice – 37,6 km. Początek szlaku w Poddębicach i biegnie przez Pragę, Bałdrzychów i Businę. Drugi odcinek przecinał będzie wsie Góra Bałdrzychowska i Kałów.


 

W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa sieradzkiego.

Strefa numeracyjna  (+48) 43
Kod pocztowy  99-200
Tablice rejestracyjne  EPD


Siłą Sołectwa są małe rodzinne firmy, które na terenie zagrożonym dużym bezrobociem generują nowe miejsca pracy oraz dochód do budżetu gminy w postaci płaconych podatków.images236678
Na terenie Sołectwa Praga obecnie zarejestrowanych jest około 30 podmiotów prowadzących własną działalność gospodarczą.  Są to firmy, które w przeważającej części zajmują się świadczeniem usług i handlem.   W dużej części są to jednostki działalności gospodarczej z doświadczeniem i z ugruntowaną dobrą opinią na lokalnym rynku.


 

W skład Sołectwa Praga wchodzą:

Borysew,  Praga,  Stacja Poddębice

Sołectwo praga 900x600

tlo_atrakcjeregionu
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego wraz z łódzkim oddziałem Gazety Wyborczej przygotował reportaż multimedialny o atrakcjach turystycznych w Łódzkiem. Na mapie znalazły się również Poddębice i należący do naszego Sołectwa Borysew.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją, klikając poniższy link:


 

GzKjU2Am     Sołtys Sołectwa Praga

 

Wojciech Stolarek

zam. Praga 50 A                 tel. 663 312 605

 

images5567            Nasi Radni

 

Andrzej Krajewski

zasiada w radzie:powiat poddębicki,

funkcja w radzie: Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Poddębicach

komitet: POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

okręg wyborczy: Rada Powiatu w Poddębicach

 

Halina Tomczyk

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Radna Miejska w Poddębicach

powiat poddębicki, województwo łódzkie

 

images66777      Rada Sołecka

 

Marek Wachela

Bożena Neter

Zofia Hajduk

Marek Urbaniak


 

Kontakt do Sołtysa i Rady Sołeckiej

E-mail: praga@praga.poddebice.pl

                                                                                   Adres strony:                                                                                                                                                     praga.poddebice.pl

images421
Administrator strony
Wojciech Stolarek

E-mail:     praga@praga.poddebice.pl


 

Zachęcamy do współtworzenia naszego serwisu!
Jeśli masz jakieś pytanie, chcesz opublikować artykuł, dodać swoje zdjęcia na naszej stronie lub masz pomysł na ulepszenie naszego serwisu napisz do nas !

                                                                                       

                                                                                                Sołtys i Rada Sołecka