Kurendy i Ogłoszenia

rss
223344

Serdecznie zapraszamy mieszkańców sołectwa Praga do współpracy w tworzeniu naszej strony internetowej i zachęcamy do zgłaszania administratorowi strony ( praga@poddebice.pl ) lub Sołtysowi, wydarzeń mających wpływ na nasze życie w miejscu zamieszkania. 

                                                                                   Sołtys i Rada Sołecka


 

Apel Sołtysa o przekazywanie kurendy

    W związku z licznymi przypadkami zaginięcia lub nie przekazania kurendy, Sołtys Sołectwa Praga prosi mieszkańców Sołectwa o nie lekceważenie przychodzących ogłoszeń w postaci kurendy i przekazywanie ich dalej w wyznaczonym kierunku.
    Sołtys i Rada Sołecka pragnie przypomnieć mieszkańcom, że dla dużej grupy osób kurenda w formie „papierowej” jest podstawowym źródłem informacji o wydarzeniach i sprawach w Sołectwie. Dlatego jest niezwykle ważne aby wszyscy mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z ogłoszeniami dotyczącymi spraw Sołectwa i jego mieszkańców.
    Jednocześnie Sołtys przypomina, że kurenda zawsze jest umieszczona na tablicy ogłoszeń.

 

 


KURENDA

Sołtys Sołectwa Praga informuje wszystkich mieszkańców

o zwołaniu ZEBRANIA WIEJSKIEGO

z udziałem Burmistrza Poddębic Piotra Sęczkowskiego

w dniu 22 listopada 2023 r. (środa)

godzina 17: 00 sala OSP Klementów

 

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta
 3. Zatwierdzenie porządku zebrania
 4. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej
 5. Sprawy bieżące sołectwa/wolne wnioski
 6. Zamknięcie zebrania

Sołtys sołectwa Praga Wojciech Stolarek

 


 

  

 

  


 

 
KURENDA

Sołtys sołectwa Praga zaprasza wszystkich mieszkańców na

ZEBRANIE WIEJSKIE

z udziałem burmistrza Poddębic Piotra Sęczkowskiego

w dniu 25 października 2022 r. (wtorek)

godzina 17: 30 sala OSP Klementów

 

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta
 3. Zatwierdzenie porządku zebrania
 4. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej
 5. Sprawy bieżące sołectwa/wolne wnioski
 6. Zamknięcie zebrania

Sołtys sołectwa Praga Wojciech Stolarek

 

 


 

  

 


 

 


 


 


 


 


 
 

 


 

 
  


 


Dodano 03 marca 2020 r.


 

Dodano 16 wrzesień 2019 r.  

Sołtys Sołectwa Praga zaprasza mieszkańców na zebranie sołeckie w dniu 23 września 2019 r o godzinie 17: 00 w sali OSP Klementów z udziałem Burmistrza Poddębic Piotra Sęczkowskiego.

Tematem zebrania będą sprawy bieżące oraz planowane inwestycje na terenie Sołectwa Praga.

 

W dniu 28 września 2019 r o godzinie 18: 00 w sali OSP Klementów odbędzie się projekcja filmu „Las, 4 rano” planowane jest również spotkanie z reżyserem Janem Jakubem Kolskim


Dodano 21 sierpień 2019r

 


Dodano 18 sierpień 2019r


Dodano 13 sierpień 2019r


Dodano 11 sierpnia 2019


Dodano 11 sierpnia 2019


 

Dodano 26 lipca 2019


Dodano 15-07-2019


 

Dodano 15-07-2019


Dodano 12-07-2019


 

Dodano 04-07-2019

 


Dodano 04-07-2019


Dodano 18-06-2019


Dodano dnia 18-06-2019


Dodano dnia 03-06-2019 r.


Dodano dnia 25-05-2019 r.


Dodano dnia 21-03-2019 r.


Dodano dnia 21-03-2019 r.


 

Dodano dnia 21-03-2019 r.

Zebranie Mieszkańców Sołectwa Praga dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej


 

 

Dodano dnia 02-11-2017 r.

Zawiadomienie

Sołtys i Rada Sołecka zaprasza Mieszkańców miejscowości Praga i Rodrysin na spotkanie, które odbędzie się w dniu 14 listopada 2017 r. o godzinie 17:30 w Sali OSP Klementów. Tematem zebrania będzie przedstawienie możliwości podłączenia instalacji gazu ziemnego do posesji i budynków, które nie posiadają takiego podłączenia.

 

 


Dodano dnia 10-04-2017 r.

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Burmistrz Poddębic informuje że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poddębicach przy ulicy Łódzkiej 17/21 – I piętro oraz na stronie internetowej Gminy Poddębice www.gmina.poddebice.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie http://poddebice.intergis.pl/ w zakładce działki na sprzedaż i zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niżej wyszczególnionej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Poddębice położonej w obrębie geodezyjnym Praga, który odbędzie się w dniu 8 maja 2017 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poddębicach przy ulicy Łódzkiej 17/21 – I piętro pok. 101. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

W/w nieruchomość zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest na pod zabudowę mieszkaniową z usługami oznaczoną symbolem MU oraz tereny osadnictwa wiejskiego.
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą gotówką wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości lub wniosą obligacje Skarbu Państwa w terminie do dnia 4 maja 2017r. oraz spełnią warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012r. poz. 803- z póź. zm.) i przedłożą Komisji Przetargowej przed przeprowadzeniem przetargu dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej o których mowa w art. 7 cytowanej wyżej ustawy.
Osoby zainteresowane nabyciem w/w nieruchomości prosimy o zapoznanie się z ogłoszeniem. Szczegółowych informacji dot. przetargów udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Poddębicach (pokój Nr 101, 106, I piętro, tel. (43) 8710778 lub (43) 8710728) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 w okresie od ukazania się ogłoszenia do dnia przetargu.

 

BURMISTRZ PODDĘBIC
(-) PIOTR SĘCZKOWSK

zobacz więcej…            

 


 

Dodano dnia 15-04-2016 r.

                        Spotkanie informacyjne

Burmistrz Poddębic informuje, że Starosta Poddębicki zgodnie z umową Nr 59/GN16 z dnia 29 lutego 2016 r. powierzył spółce INPROGEO Sp. z o.o., ul Ozorkowska 9, 99-100 Łęczyca wykonanie prac geodezyjnych mających na celu przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Praga, gm. Poddębice, powiat poddębicki, woj. łódzkie.

W związku z tym w dniu 21.04.2016 o godzinie 14.00 w Sali OSP Klementów odbędzie się spotkanie informacyjne przedstawiciela Starosty Poddębickiego oraz Wykonawcy z mieszkańcami oraz właścicielami gruntów na terenie obrębu Praga.

002


 

 

Dodano dnia 12-03-2016 r.

           

               500+ (Świadczenie Wychowawcze)

Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2016 r. będzie realizowane zadanie oraz obsługa świadczenia wychowawczego na terenie Gminy Poddębice w ramach Programu „Rodzina 500+” przez
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poddębicach,
ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice
Druki wniosku będzie można pobierać w Ośrodku w pokoju nr 1 od dnia
1 kwietnia 2016 r. w godz. 800 – 1600

005

004

Więcej informacji dotyczących Programu Rodzina 500 plus znajdą Państwo na czytaj więcej o 500+….

lub

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej


 

Dodano dnia 01-03-2016 r.

Dnia 2016 – 02 – 19 został ogłoszony wynik przetargu na:

Modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu Praga, gm. Poddębice, powiat poddębicki, woj. Łódzkie

Znak sprawy: BI.272.2.2016

Za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 22 złożona przez:

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością działającą pod nazwą INPROGEO Sp. z o.o., ul. Ozorkowska 9, 99-100 Łęczyca

Termin wykonania w miesiącach nie dłuższy niż do 31.10.2016 r. (max. 8m-cy)

CZŁONEK ZARZĄDU                                      WICESTAROSTA
Roman Morawski                                                    Piotr Binder

Źródło: biuletyn informacji publicznej Starostwo Powiatowe w Poddębicach

http://www.biuletyn.net/


 

Dodano dnia 27-02-2016 r.

Informacja w sprawie budowy kanalizacji w miejscowościach:                                Klementów, Praga, Borysew, Bałdrzychów

Sołtys sołectwa Praga przedstawia dokumenty związane z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn:

„Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Poddębice etap II obejmująca miejscowości: Klementów, Praga, Borysew, Bałdrzychów oraz odcinek w m. Poddębice z włączeniem do kolektora sanitarnego”sewer-cover-178443__180

 

zobacz dokumenty…

 


 

Dodano dnia 27-02-2016 r.

Porozumienie w sprawie rozbudowy drogi 703                                                

droga świec

Porozumienie w sprawie rozbudowy drogi 703, pomiędzy Urzędem Wojewódzkim w Łodzi a Gminą Poddębice.    zobacz dokumenty…

 


 

Dodano dnia 17-01-2016 r.

UWAGA na połączenia z egzotycznych krajów

Ostatnio pojawiły się sygnały od firm telekomunikacyjnych i ich klientów o nasileniu zjawiska nieodebranych połączeń z nieznanych numerów. Metoda oszukiwania abonentów, najczęściej sieci telefonii komórkowej, polega na wykorzystywaniu skłonności do oddzwaniania na nieodebrane połączenia. Zwykle „jeden sygnał” dzwonka odzywa się wieczorem lub w nocy, nie dając szans na odebranie. Oszuści liczą na to, że właściciel numeru oddzwoni, generując tym samym wysoką opłatę za połączenie.iphone-410324__180
Na wyświetlaczu telefonu pojawiają się zazwyczaj numery z Republiki Konga lub Wybrzeża Kości Słoniowej, których numery kierunkowe (+243) oraz (+225) mogą sugerować połączenia krajowe, np. z Warszawy (22) bądź Płocka (24). Ostatnio pojawiły się także numery przypominające te używane przez polskie sieci komórkowe, np. (703 XXX XXX), które wykorzystują ten sam mechanizm oszukiwania abonentów.
Zdarza się również, że połączenia te są celowo przedłużane, np. użytkownik słyszy sygnał rozłączenia, lecz jeżeli sam się nie rozłączy, połączenie trwa nadal, generując wysokie opłaty.
Apelujemy!
Jeżeli nie spodziewamy się telefonu z zagranicy, a wyświetlony na telefonie ciąg cyfr jest podejrzanie długi lub nie znamy tego międzynarodowego numeru kierunkowego, zachowajmy ostrożność. Nie oddzwaniajmy i nie wysyłajmy SMS-ów, nim się nie upewnimy, jaki będzie koszt połączenia z danym numerem – połączenia międzynarodowe są droższe – lub czy nie należy do zakresu numeracji wykorzystywanej do świadczenia usług o podwyższonej opłacie (np. 708 XXX XXX). Można to sprawdzić na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Elżbieta Tomczak – Rzecznik prasowy KPP w Poddębicach


 


 

 

Wywóz śmieci na 2019 rok

images223344

Harmonogram wywozu nieczystości stałych na 2019 rok w Sołectwie Praga    czytaj dalej…

 

Wszystkie informacje dotyczące wywozu nieczystości, numeru i stanu rachunku można uzyskać i sprawdzić na stronie Urzędu Miejskiego w Poddębicach  sprawdź…

 

Darmowa usługa przypominająca o terminie wywozu nieczystości

Zachęcamy mieszkańców do korzystania z możliwości powiadamiania SMS-em o terminie wywozu nieczystości, którą można ustawić na stronie Urzędu Miejskiego w Poddębicach        ( usługa jest bezpłatna,     Praga – rejon 3, Stacja PKP – rejon 1, Borysew – rejon 1 )  sprawdź….