Termin składania ankiet

rss

Sołtys Sołectwa Praga przypomina mieszkańcom, że 31 grudnia 2017 r. upływa termin składania ankiet dotyczących możliwości podłączenia gazu ziemnego do posesji położonych za torami kolejowymi.

Wypełnione ankiety można oddać Radnej Halinie Tomczyk, Sołtysowi Kazimierzowi Kujawińskiemu, Przewodniczącemu Rady Sołeckiej Wojciechowi Stolarek lub przesłać mailem na adres: rozwoj.lodz@psgaz.pl

W związku z faktem, że 31 grudnia 2017 r. jest dniem świątecznym zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie i złożenie ankiety jeszcze przed wyznaczonym terminem.

Print Friendly, PDF & Email