Stojaki na rowery w Poddębicach

rss

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców Sołectwa Praga o możliwość zamontowania w Poddębicach stojaków na rowery. Zwróciłem się pismem do Burmistrza Poddębic o rozważanie możliwości montażu kilku tego typu urządzeń na terenie miasta Poddębice. W otrzymanym piśmie zostałem poinformowany, iż wniosek w w/w sprawie będzie rozpatrywany w przyszłym roku. W związku z powyższym o dalszych losach naszego wniosku będę informował mieszkańców.

Print Friendly, PDF & Email