rss

W związku z merytoryczną i pozytywną odpowiedzią spółki PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Sieradz na petycję mieszkańców sołectw Praga i Klementów zwracam się do mieszkańców o współpracę w celu umożliwienia dostępu pracownikom spółki do urządzeń podczas wykonywanych zabiegów eksploatacyjnych wraz z wycinką gałęzi w okolicach linii energetycznych. Uprasza się właścicieli gruntów na których zlokalizowane są urządzenia energetyczne o zgodę na realizację prac wycinkowych gałęzi, które mogą powodować awarie sieci.

Print Friendly, PDF & Email