Dzielnicowy bliżej nas

rss

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym wykazem dzielnicowych pełniących służbę na terenie Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach z numerami telefonów kontaktowych oraz przydzielonych im rejonów służbowych

Na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach obecnie obowiązki dzielnicowego realizuje 6  funkcjonariuszy, z czego 3 na terenie Komisariatu Policji w Uniejowie.  Dodatkowo w celu ułatwienia kontaktu z mieszkańcami dzielnicowi pełnią dyżury dwa razy w tygodniu  w Punktach Przyjęć Interesantów, które zlokalizowane są w ich rejonach służbowych.

Do zadań dzielnicowych należy:

1. Prowadzenie rozpoznania przydzielonego rejonu służbowego pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających  wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego, stosunków społeczno-ekonomicznych oraz struktury gospodarczej i środowiskowej, lokalizacji, rozmiaru i natężenia zjawisk kryminogennych, konfliktów społecznych oraz ich genezy, planowanych doraźnie lub okresowo imprez, w tym imprez sportowych, kulturalnych, rozrywkowych i handlowych.
2. Uzyskiwanie na bieżąco informacji o osobach zamieszkałych lub przebywających w jego rejonie, które ze względu na swoją przeszłość, aktualny tryb życia i zachowania mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
3. Utrzymywanie kontaktów z osobami, które z racji wykonywanego zawodu, pełnionej funkcji oraz w związku z ich działalnością społeczną lub zainteresowaniami, mogą mieć wpływ na funkcjonowanie środowiska lokalnego i dzięki którym mogą być podejmowane skuteczne działania zapobiegające popełnianiu przestępstw i wykroczeń.
4. Prowadzenie rozpoznania miejsc wymagających szczególnego nadzoru ze względu na nasilenie zjawisk kryminogennych, gromadzenie się osób zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, a także lokali uczęszczanych przez osoby podejrzewane o popełnianie przestępstw i wykroczeń.
5. Zgłaszanie kierownikowi rewiru dzielnicowych wniosków i propozycji dotyczących liczby, rozmieszczania służb policyjnych i podmiotów pozapolicyjnych, czasu wykonywania przez nie zadań, z jednoczesnym wskazaniem propozycji i konkretnych przedsięwzięć.
6. Realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej a w szczególności : diagnozowanie i wskazywanie lokalnych zagrożeń oraz kierunków działań profilaktycznych, inspirowanie i współuczestniczenie w przedsięwzięciach z zakresu profilaktyki społecznej we współpracy z innymi policjantami, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami pozapolicyjnymi, realizację akcji i programów profilaktycznych, informowanie mieszkańców o występujących zagrożeniach i udzielanie instrukcji o sposobach zabezpieczania się, zachowania się w określonych sytuacjach oraz organizowania się w celu poprawy bezpieczeństwa.
7. Inicjowanie działań pomocowych dla ofiar przestępstw, a także organizowanie doradztwa dla tej grupy osób.
8. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wykonywanie czynności w ramach procedury „Niebieska Karta” w grupach roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego, osobiste uczestnictwo w pracach tego zespołu.
9. Natychmiastowe podejmowanie niezbędnych czynności służbowych po uzyskaniu informacji lub ujawnieniu faktu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia
10. Podejmowanie czynności zmierzających do ustalenia miejsca pobytu lub ujęcia osób poszukiwanych oraz odzyskiwania przedmiotów utraconych w wyniku przestępstwa lub wykroczenia, bądź służących do ich popełnienia.
11. Realizacje zadań służbowych w formie służby obchodowej

Zadania dzielnicowych reguluje Zarządzenie nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych.

 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

asp. szt.Krzysztof Jatczak

Kontakt telefoniczny: 43 678 94 42 lub 603 398 423

 

Rejon nr 1 –st.asp. Adam Majewski – telefon służbowy 43 678 94 30 lub 690 115 455

dzielnicowy rejonu służbowego nr. 1 terenu Miasta Poddębice znajdującego się w południowej części Miasta, w skład którego wchodzą następujące ulice:18-go Stycznia, 22-go Lipca, Cmentarna, Gajowa, Grunwaldzka, Jałowcowa, Kaliska (nr nie parzyste1-161), Jana Kochanowskiego, Karola Świerczewskiego, Konopnickiej, Kosmonautów, Łódzka (parzyste 2-160), Mickiewicza, Mikołaja Kopernika, Mikołaja Reja, Myśliwska, Narutowicza, Osiedlowa, Partyzantów, Piaskowa, Plac Kościuszki (od nr 21 do nr 38), Polna, Południowa, Przejazd, Targowa, Wiejska, Wschodnia, Wyzwolenia, Zacisze, Zielona.

dzielnicowy.poddebice1@poddebice.ld.policja.gov.pl

 

Rejon nr 2 – p.o. st.sierż. Bartosz Stelmasiak – telefon służbowy 43 678 94 07 lub 690 115 346

dzielnicowy rejonu służbowego nr. 2 terenu Miasta Poddębice znajdującego się w północnej części Miasta w skład którego wchodzą następujące ulice:1-go Maja, Brzozowa, Cicha, Deczyńskiego, Dębowa, Dojazd, Jana III Sobieskiego, Janka Krasickiego, Kaliska  Kilińskiego, Klonowa, Krokusowa, Krótka, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Kwiatowa, Lipowa, Leśna, Łęczycka, Łódzka (nr nie parzyste 1-159 i parzyste 2-160), Miła, Młynarska, Morelowa, Nadrzeczna, Nowa, Ogrodowa, Parzęczewska, Piękna, Piotrowskiego, Plac Kościuszki (od nr 1 do nr 20), Pogodna, Poprzeczna, Północna, Przyszłość, Pułaskiego, Radosna, Różana, Rzemieślnicza, Sienkiewicza, Słoneczna, Sosnowa, Spacerowa, Spokojna, Szkolna, Tulipanowa, Wesoła, Wiśniowa, Wodna, Wrzosowa.

dzielnicowy.poddebice2@poddebice.ld.policja.gov.pl

 

Rejon nr 3 – asp. szt.  Mariusz Krawczyk – telefon służbowy 43 678 94 30 lub 690 115 454

dzielnicowy rejonu służbowego nr. 3 terenu wiejskiego Gminy Poddębice, w skład którego wchodzą następujące miejscowości:  Antonina, Adamów, Aleksandrówek, Balin, Brzezinki, Bałdrzychów, Borysew, Busina, Busina Kolonia, Byczyna, Byczyna Kolonia, Borki Lipkowskie, Dominikowice, Dzierżązna, Ciężków, Ewelinów, Feliksów, Gibaszew, Grocholice, Golice, Góra Bałdrzychowska, Góra Bałdrzychowska Kolonia, Chropy, Chropy Kolonia, Izabela, Józefów, Józefów Kolonia, Jabłonka, Józefka, Karnice, Klementów, Kobylniki, Krępa, Ksawercin, Kałów, Leśnik, Lipnica, Lubiszewice, Leokadiew, Lipki, Łężki, Łężki Kolonia, Łężki Parcel, Napoleonów, Niemysłów, Niewiesz, Niewiesz Kolonia, Nowa Wieś, Malenie, Madajka, Marynki, Mrowiczna, Małe, Paulina, Piotrów, Podgórcze, Porczyny, Praga, Pudłówek, Nowy Pudłów, Stary Pudłów, Panaszew, Pustkowie, Rodrysin, Rąkczyn, Sempółki, Sworawa, Stacja PKP, Szarów, Szczyty A, Szczyty B, Szczyty W, Truskawiec, Tarnowa, Tumusin, Ułany, Wandówka, Wilczków, Wylazłów, Wólka, Zakrzew, Zagórzyce.

dzielnicowy.poddebice3@poddebice.ld.policja.gov.pl

 

Rejon nr 4 – sierż. Grzegorz Florczak – telefon służbowy  43 678 94 30 lub 690 115 452

Punkt Przyjęć Interesantów
99-205 Dalików ul. Plac Powstańców 1 
Punkt czynny w każdy poniedziałek i piątek w godz. 10.00-12.00

dzielnicowy rejonu służbowego nr. 4 terenu Gminy Dalików w skład którego wchodzą następujące miejscowości: Aleksandrówka, Antoniew, Antoniew-Lubocha, Bardzynin, Brudnów I, Brudnów II, Brudnów III, Brudnów IV, Brudnów V, Brudnów Stary, Budzynek, Dalików (Plac Powstańców, ul. Łęczycka, ul. Łódzka, ul. Osiedlowa, ul. Parkowa, ul. Polna, ul. Wschodnia, ul. Zachodnia), Dąbrówka Górna, Dąbrówka Nadolna, Dąbrówka Woźnicka, Dobrzań, Domaniew, Domaniewek, Dzierżanów, Emilianów, Eufemia, Fułki, Gajówka Kolonia, Gajówka Parcel, Gajówka Wieś, Huta Bardzyńska, Idzikowice, Janów, Julianów, Karolinów, Kazimierzów, Kołoszyn, Kontrewers, Krasnołany, Krzemieniew, Kuciny, Lubocha, Madaje Stare, Marcinów, Marysin, Oleśnica, Ostrów, Piotrów, Przekora, Psary, Rozynów, Sarnów, Sarnów PGR, Sarnówek, Stanisławów, Stefanów, Symonia, Tobolice, Wilczyca, Wilków, Witów, Władysławów, Włodzimierzów, Woźniki, Wyrobki, Zdrzychów, Złotniki A, Złotniki B, Złotniki Kolonia.

dzielnicowy.poddebice4@poddebice.ld.policja.gov.pl

 

Rejon nr 5 – mł. asp. Artur Gawrysiak – telefon służbowy  43 678 94 30 lub 690 115 347

Punkt Przyjęć Interesantów
99-235 Pęczniew ul. Główna 16
Punkt czynny w każdy wtorek i czwartek w godz. 9.00-11.00

dzielnicowy rejonu służbowego nr. 5 terenu  Gminy Pęczniew, w skład którego wchodzą następujące miejscowości: Borki Drużbińskie, Brodnia, Brodnia Kolonia, Brzeg, Drużbin, Dybów, Ferdynandów, Jadwichna, Kraczynki, Księża Wólka, Księże Młyny, Lubola, Łyszkowice, Osowiec, Pęczniew (Osiedle 40-lecia PRL, Osiedle Młodych, ul. Dąbrowska, ul. Główna, ul. Krótka, ul. Rynek, ul. Spacerowa, ul. Sportowa, ul. Spółdzielcza, ul. Wodna), Popów, Wylazłów, Przywidz, Rudniki, Siedlątków, Wola Pomianowa, Zagórki.

dzielnicowy.poddebice5@poddebice.ld.policja.gov.pl

 

Rejon nr 6- st. sierż. Bartosz Stelmasiak – telefon służbowy 43 678 94 30 lub 690 115 346

Punkt Przyjęć Interesantów
99-232 Zadzim 44  – budynek Urzędu Gminy
Punkt czynny w każdy wtorek i czwartek w godz. 11.30-13.30

dzielnicowy rejonu służbowego nr. 6 terenu  Gminy Zadzim, w skład którego wchodzą następujące miejscowości: Adamka, Alfonsów, Annów, Anusin, Babiniec, Bąki, Bogucice, Bratków Dolny, Bratków Górny, Budy Jeżewskie, Charchów Księży, Charchów Pański, Chodaki, Dąbrówka, Dąbrówka D, Dzierzązna, Głogowiec, Górki Zadzimskie, Grabina, Grabinka, Hilarów, Iwonie, Jeżew, Jeżew PGR, Józefów, Kazimierzew, Kłoniszew, Kraszyn, Leszkomin, Maksymilianów, Małyń, Marcinów, Nowy Świat, Otok, Otok PKP, Pałki, Pietrachy, Piła, Piotrów, Ralewice, Ruda Jeżewska, Rudniki, Rzechta Drużbińska, Rzeczyca, Sikory, Skęczno, Stefanów, Szczawno Rzeczyckie, Urszulin, Walentynów, Wierzchy, Wiorzyska, Wola Dąbska, Wola Flaszczyna, Wola Sipińska, Wola Zaleska, Wyrębów, Zaborów, Zadzim, Zalesie, Zalesie PGR, Zawady, Zygry, Żerniki.

dzielnicowy.poddebice6@poddebice.ld.policja.gov.pl

 

Rejon nr 7 –  st. asp. Dariusz Nadolny  – telefon służbowy 63 288 80 07 lub 690 115 456

dzielnicowy rejonu służbowego nr. 7 terenu miasta Uniejów w skład którego wchodzą następujące ulice:  22-go Lipca, Adama Asnyka, Abp. Jakuba Świnki, Awaryjna, Biskupa Wojciecha Owczarka, Błogosławionego Bogumiła, Bolesława Prusa, Cicha, Dąbska, Dębowa, Dolna, Jana Pawła II, Kilińskiego, Konopnickiej, Kościelna, Kościelnicka, Kilińskiego, Krasińskiego, Krótka, Kwiatowa, Lipowa, Łączna, Łęczycka, Makowa, Mickiewicza, Miodowa, Norwida, Ogrodowa, Orzechowa, Orzeszkowej, Osiedle 700-lecia, Plac Kolegiacki, Polna, Portowa, Przechodnia, Prusa, Pułkownika Szczepana Ścibiora, Różana, Rynek, Rzeczna, Sienkiewicza, Słowackiego, Spacerowa, Szkolna, Targowa, Tęczowa, Turecka, Broniewskiego, Wąska, Wiejska, Wiśniowa, Władysława Reymonta, Wodna, Wschodnia, Zamkowa, Zielona.                                                                                        

dzielnicowy.uniejow1@poddebice.ld.policja.gov.pl

 

Rejon nr 8 – p.o st.sierż. Dariusz Gumiński – telefon służbowy 63 288 80 07 lub 690 115 457

dzielnicowy rejonu służbowego nr. 8 terenu wiejskiego Gminy Uniejów, w skład którego wchodzą następujące miejscowości: Brzeziny, Brzozówka, Czekaj, Czepów, Człopy, Dąbrowa, Felicjanów, Góry, Hipolitów, Kozanki Wielkie, Kuczki, Lekaszyn, Łęg Baliński, Orzeszków, Orzeszków Kolonia, Ostrowsko, Pągów, Rożniatów, Rożniatów Kolonia, Skotniki, Spycimierz, Spicimierz Kolonia, Stanisławów, Wielenin, Wielenin Kolonia, Wilamów, Wola Przedmiejska, Zaborów.

dzielnicowy.uniejow2@poddebice.ld.policja.gov.pl

 

Rejon nr 9-mł.asp. Sebastian Bierzyński  – telefon służbowy 663 288 97 10 lub 690 115 348

Punkt Przyjęć Interesantów
99-220 Wartkowice  ul. Targowa 16
Punkt czynny w poniedziałki od 8.00-10.00 w piątki od 14.00-16.00

dzielnicowy rejonu służbowego nr. 9 terenu  Gminy Wartkowice, w skład którego wchodzą następujące miejscowości: Biała Góra, Biernacie, Borek, Bronów, Brudnówek, Chodów, Drwalew, Dzierżawy, Grabiszew, Jadwisin, Kiki, Kłódko, Kolonia Kłódko, Konopnica, Krzepocinek, Lewiny, Łążki, Mrówna, Nasale, Ner, Ner Kolonia, Nowa Wieś, Nowy Gostków, Orzeszków, Parądzice, Pauzew, Pełczyska, Plewnik I, Plewnik II, Plewnik III, Plewnik IV, Polesie, Powodów I, Powodów II, Powodów III, Saków, Sędów, Spędoszyn, Spędoszyn Kolonia, Stary Gostków, Starzyny, Sucha, Sucha Dolna, Sucha Górna, Światonia, Truskawiec, Tur, Ujazd, Wartkowice (Plac Kościuszki, ul. Krótka, ul. Legionów Polskich, ul. Leśna, ul. Łąkowa, ul. Łowiecka, ul. Marii Konopnickiej, ul. Nasienna, ul. Polna, ul. Południowa, ul. Spółdzielcza, ul. Targowa, ul. Zachodnia), Wierzbowa, Wierzbówka, Wilkowice, Wojciechów, Wola Niedźwiedzia, Wola Dąbrowa, Wólka, Wólki, Zacisze, Zalesie, Zawada, Zelgoszcz. 

dzielnicowy.uniejow3@poddebice.ld.policja.gov.pl

 

Oprac./sporz.   mł. asp. Bożena Olejniczak tel. 695-406-267.

źródło: Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach

Print Friendly, PDF & Email