Koperty Życia w Powiecie Poddębickim

rss

Stowarzyszenie Licealista rusza z projektem kierowanym, przede wszystkim, do seniorów, wprowadzając do powiatu poddębickiego koperty życia.

W przypadku sytuacji zagrożenia życia, szybka informacja na temat chorób i przyjmowanych lekarstw przekazana personelowi medycznemu ma kluczowe znaczenie. Projekt przewiduje bezpłatne przekazywanie pakietów kopert życia, które będą pełnić rolę informacyjną w razie wypadku lub nagłej choroby. Prawidłowo wypełniona karta umieszczona w widocznym miejscu może pomóc uratować życie w przypadku interwencji medycznej.

Koperta życia składa się z karty informacyjnej dla służb ratowniczych (z wykazem przebytych chorób, przyjmowanych leków, uczuleń, kontaktem do najbliższych oraz podpisem lekarza), naklejki oraz ulotki o projekcie.

System kopert życia funkcjonuje już w wielu polskich i zagranicznych miastach. Przyjęło się, że formularz z informacją o chorobach i przyjmowanych lekach trzymany jest przez samotne osoby w … lodówce. Dlaczego akurat tam? Ponieważ jest to sprzęt obecny w każdym domu i taki, do którego ratownicy medyczni trafią bez problemu.

Taka koperta to ułatwienie dla służb ratowniczych, gdy nie ma kontaktu z pacjentem lub osoba wzywająca pomoc nie zna przebiegu leczenia osoby potrzebującej.
W kopercie może znajdować się wskazówka, co jest przyczyną interwencji medycznej. Każdy kto odbierze pakiet, otrzyma także naklejkę informacyjną do umieszczenia na lodówce.

Działania projektu „Bezpieczny senior w powiecie poddębickim” dofinansowanego ze środków zadania Grant na lepszy start 2017 współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, mają podnosić poziom świadomości osób starszych na temat swojego zdrowia oraz uwrażliwiać społeczność lokalną na potrzeby osób samotnych. Obecność kopert życia w domach osób pozbawionych codziennej opieki najbliższych, przyczyni się do ochrony ich zdrowia oraz wzrostu jakości udzielanej pomocy medycznej.

Zapraszamy seniorów, ale też osoby, które mają w swoim otoczeniu osoby mieszkające samotnie po odbiór bezpłatnych pakietów. Można wypełnić je samemu lub z pomocą lekarza. To tylko chwila pracy, a może uratować życie!

Patronat nad projektem objął Starosta Powiatu Poddębickiego Pan Ryszard Rytter, a w rozpowszechnianie pakietów włączyło się wiele lokalnych instytucji oraz społeczność szkolna Liceum Ogólnokształcącego w Poddębicach.

Pakiety można będzie odbierać w Liceum Ogólnokształcącym w Poddębicach oraz w kilku punktach na terenie powiatu – ich lista dostępna będzie wkrótce na stronie Stowarzyszenia Licealista  http://licealista.lo-poddebice.pl/projekty/koperta-zycia/

Źródło: Powiat Poddębice

Print Friendly, PDF & Email