Nowe tablice informacyjne w ramach projektu „Sołectwo na Plus 2022r.”

rss

Serdeczne podziękowania dla Samorządu i Zarządu Województwa Łódzkiego  za przyznanie środków finansowych w ramach projektu „Sołectwo na plus” na rok 2022. W ramach realizacji projektu zostały zakupione trzy nowe tablice informacyjne  a mieszkańcy wraz z sołtysem przeprowadzili wymianę zużytych drewnianych tablic na nowe zamykane odporne na warunki atmosferyczne. Okres pandemii ujawnił duże trudności z fizycznym przekazywaniem kurend i ogłoszeń dlatego prawidłowe działanie tablicy informacyjnej znacząco wpłynie na poprawę obiegu informacji w sołectwie oraz usprawni dostęp do podstawowych informacji osobom starszym i niekorzystającym z elektronicznych źródeł informacji.


Sołtys Sołectwa Praga

 

 

Tak było przed wymianą tablic !

Print Friendly, PDF & Email