Ograniczenia handlu w niedziele w 2019 roku

rss

Dnia 24-11-2017 Sejm uchwalił ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele . Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2018 roku.

 

·         od 1 marca 2018 r. w każdym miesiącu będą dwie niedziele handlowe – pierwsza i ostatnia,

·         od 1 stycznia 2019 roku będzie to tylko jedna niedziela w miesiącu – ostatnia,

·         od 1 stycznia 2020 roku będzie obowiązywał zakaz handlu w niedziele z pewnymi odstępstwami., w 2019 r. – jedna niedziela w miesiącu,

·         od 2020 r. zakaz handlu będzie obowiązywał już we wszystkie niedziele (z pewnymi odstępstwami)

·         Od 2020 roku wolne od zakazu handlu będą tylko: dwie niedziele handlowe przed świętami Bożego Narodzenia, jedna przed Wielkanocą i cztery dodatkowo – ostatnie niedziele: stycznia, kwietnia, czerwca oraz sierpnia.

 

Ponadto – jak zapisano w ustawie – w Wigilię Bożego Narodzenia oraz w sobotę bezpośrednio poprzedzającą Wielkanoc handel będzie możliwy tylko do godz. 14.

 

Zakaz handlu w niedzielę i święta – wykaz na 2018 rok

    1 stycznia 2018 r. (poniedziałek) Nowy Rok

    6 stycznia 2018 r. (sobota) Święto Trzech Króli

    1 kwietnia 2018 r. (niedziela) Wielkanoc (pierwszy dzień świąt wielkanocnych)

    2 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) Wielkanoc (Śmigus-dyngus – drugi dzień świąt wielkanocnych)

    1 maja 2018 r. (wtorek) Święto Pracy

    3 maja 2018 r. (czwartek) Święto Konstytucji 3 Maja

    20 maja 2018 r. (niedziela) Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)

    31 maja 2018 r. (czwartek) Boże Ciało

    15 sierpnia 2018 r. (środa) Wniebowzięcie NMP

    1 listopada 2018 r. (czwartek) Dzień Wszystkich Świętych

    11 listopada 2018 r. (niedziela) Narodowe Święto Niepodległości

    25 grudnia 2018 r. (wtorek) Boże Narodzenie (pierwszy dzień)

    26 grudnia 2018 r. (środa) Boże Narodzenie (drugi dzień)

 

Zakaz nie obowiązuje:

 

1)     na stacjach paliw płynnych;

 

2)     w kwiaciarniach;

 

3)     w aptekach i punktach aptecznych;

 

4)     w zakładach leczniczych dla zwierząt;

 

5)     w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu pamiątkami lub dewocjonaliami;

 

6)     w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych;

 

7)     w placówkach pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481);

 

8)     w placówkach handlowych w obiektach infrastruktury krytycznej, o której mowa w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209 i 1566);

 

9)     w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich;

 

10)   w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku;

 

11)   w placówkach handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych;

 

12)   w placówkach handlowych w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych;

 

13)   w placówkach handlowych na dworcach w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136), w portach i przystaniach morskich w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1933) oraz w portach i przystaniach w rozumieniu ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128) – w zakresie związanym z bezpośrednią obsługą podróżnych;

 

14)   w placówkach handlowych w portach lotniczych w rozumieniu ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089);

 

15)   w strefach wolnocłowych;

 

16)   w środkach komunikacji miejskiej, autobusowej, kolejowej, rzecznej, morskiej i lotniczej, a także na morskich statkach handlowych, statkach powietrznych, platformach wiertniczych i innych morskich budowlach hydrotechnicznych;

 

17)   na terenie jednostek penitencjarnych;

 

18)   na terenie garnizonów;

 

19)   w sklepach internetowych i na platformach internetowych;

 

20)   w przypadku handlu towarami z automatów;

 

21)   w przypadku rolniczego handlu detalicznego w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149 i poz. 60);

 

22)   w hurtowniach farmaceutycznych;

 

23)   w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego – w placówkach handlowych prowadzących handel wyłącznie maszynami rolniczymi i częściami zamiennymi do tych maszyn;

 

24)   w przypadku handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach;

 

25)   w zakładach pogrzebowych;

 

26)   w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście;

 

27)   w piekarniach, cukierniach i lodziarniach;

 

28)   na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych prowadzonych przez spółki prawa handlowego, których przeważająca działalność polega na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi;

 

29)   w placówkach handlowych prowadzonych przez podmioty nabywające towary na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych, o których mowa w pkt 28, w zakresie czynności związanych ze skupem oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania tych czynności;

 

30)   w placówkach handlowych, w których jest prowadzony wyłącznie skup zbóż, buraków cukrowych, owoców, warzyw lub mleka surowego.

 

2. Przeważająca działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 5, 6 i 28, oznacza rodzaj przeważającej działalności wskazany we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o którym mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 oraz z 2017 r. poz. 60).

 

Zobacz – tekst ustawy

Print Friendly, PDF & Email