Poddębickie Centrum Zdrowia – Solidna Firma 2017

rss

W piątek, 9 lutego 2018 roku, dobyła się Finałowa Gala Programu Solidna Firma 2017, na której Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. zostało nagrodzone tytułem Solidna Firma 2017.

Na uroczystej Gali w hotelu Novotel w Warszawie Poddębickie Centrum Zdrowia reprezentował Prezes Zarządu – prof. dr hab. Jan Krakowiak.

Certyfikaty Solidna Firma to specjalne wyróżnienie dla firm poświadczające rzetelność i wiarygodność przedsiębiorstwa.

Celem programu jest:

 • Propagowanie zasad etyki, takich jak: rzetelność, uczciwość i terminowość
  w kontaktach między partnerami gospodarczymi.
 • Promowanie najlepszych firm jako partnerów dla: konsumentów, podmiotów gospodarczych oraz instytucji państwowych.
 • Tworzenie świadomości o współodpowiedzialności za środowisko naturalne; propagowanie działań proekologicznych i prospołecznych.
 • Promowanie firm przestrzegających praw konsumenta i zasad wolnej konkurencji.
 • Wzmocnienie patriotyzmu gospodarczego i pomoc techniczna w pierwszych latach członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
 • Zapewnienie preferencji, ulg i przywilejów grupie firm uzyskujących godło Solidna Firma.

Podstawowym warunkiem uczestnictwa firmy w Programie jest prowadzenie działalności od minimum dwóch lat i co najmniej przez ten czas:

 • terminowe rozliczenia z kontrahentami i pracownikami;
 • terminowe regulowanie płatności z tytułu podatków, ceł, należności wobec ZUS, opłat leasingowych i należności kredytowych;
 • brak wyroków zasądzających w sprawach o nieuregulowane należności;
 • przestrzeganie prawa pracy oraz zasad BHP;
 • przestrzeganie praw konsumenta i terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań reklamacyjnych.

Źródło:  PCZ Sp. z o.o.

Print Friendly, PDF & Email