Podwójna ciągła na DK72 w miejscowości Praga/Rodrysin oraz wydłużenie odcinka objętego znakiem A-18b

rss

Odpowiadając na Pana wnioski dotyczące wprowadzenia znaku P-4 „podwójna linia ciągła” w pasie drogowym drogi krajowej Nr 72 na odcinku, na którym wprowadzono zakaz wyprzedzania znakami pionowymi B-25 i B-27 oraz w sprawie wydłużenia odcinka objętego oznakowaniem ostrzegawczym A-18b „zwierzęta dzikie” do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 703, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi informuje, iż została opracowana korekta projektu stałej organizacji ruchu dla drogi krajowej Nr 72 polegająca na zmianie istniejącego oznakowania poziomego na znaki P-4 i P-1e na zjazdach indywidualnych poprzedzone znakiem P-6 na odcinku od km 65+500 do km 66+713 oraz wydłużeniu odcinka objętego oznakowaniem ostrzegawczym A-18b „zwierzęta dzikie” do km 66+680.

Po uzyskaniu opinii komendanta wojewódzkiego Policji w Łodzi możliwe będzie zatwierdzenie zmian w organizacji ruchu dla drogi krajowej Nr 72. Następnie Oddział wprowadzi uzgodnione korekty w terenie.

Print Friendly, PDF & Email