Przypomnienie o konieczności przekazywania kurendy

rss

     W związku z licznymi przypadkami zaginięcia lub nie przekazania kurendy, Sołtys Sołectwa Praga prosi mieszkańców Sołectwa o nie lekceważenie images347przychodzących ogłoszeń w postaci kurendy i przekazywanie ich dalej w wyznaczonym kierunku.
Sołtys i Rada Sołecka pragnie przypomnieć mieszkańcom, że dla dużej grupy osób kurenda w formie papierowej jest podstawowym źródłem informacji o wydarzeniach i sprawach w sołectwie dlatego jest niezwykle ważne aby wszyscy mieszkańcy mieli możliwość się z nią zapoznania.
Jednocześnie Sołtys przypomina, że kurenda zawsze jest umieszczona na tablicy ogłoszeń i dodatkowo jest pozostawiona do wglądu w pobliskim sklepie Pana Gabriela Antczaka Praga 10A.

Print Friendly, PDF & Email