SOŁECTWO NA PLUS w Pradze

rss

W dniu 29 października zakończyły się prace  przy realizacji utwardzenia kruszywem części drogi gminnej w miejscowości Praga w ramach dotacji przyznanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Dzięki dobrej współpracy z Urzędem Gminy w Poddębicach projekt został zrealizowany w zakładanym terminie przy zachowaniu niezbędnych procedur administracyjnych. Prace polegały na korytowaniu istniejącej nawierzchni i wykorzystaniu tego materiału na dalszej części tej drogi w celu jej wyrównania. Na wcześniej przygotowane podłoże zostało wysypane i równomiernie rozprowadzone kruszywo kamienne. Ostatni etap prac polegał na zagęszczeniu przywiezionego tłucznia kamiennego.  W projekcie czynne uczestniczyli mieszkańcy okolicznych posesji oraz druhowie OSP w Klementowie. Szczególne podziękowania pragnę skierować do Pani Doroty Więckowskiej radnej Sejmiku Województwa Łódzkiego, która poparła ten bardzo potrzebny projekt w ramach programu „SOŁECTWO NA PLUS”

Sołtys Sołectwa Praga Wojciech Stolarek

Print Friendly, PDF & Email