Spotkanie w sprawie podłączenia gazu dla Pragi i Rodrysina

rss

W dniu 14 listopada br. w sali OSP Klementów z inicjatywy Radnego Powiatu Poddębickiego Pana Andrzeja Krajewskiego i przy współpracy Radnej Pani Haliny Tomczyk, Sołtysa i Rady Sołeckiej odbyło się zebranie mieszkańców wsi PRAGA I RODRYSIN w sprawie możliwości podłączenia gazu ziemnego do posesji nieposiadających jeszcze takiego podłączenia.

Na spotkaniu przedstawiciel Polskiej Spółki Gazownictwa oddział Łódź Pan Piotr Morawski omówił warunki techniczne, oraz wszystkie zagadnienia związane z budową i podłączeniem indywidualnego odbiorcy do sieci gazowniczej. Zaproszony przedstawiciel Banku Spółdzielczego w Poddębicach Pan Roman Osmulski przedstawił możliwości uzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska związanego z wymianą źródeł ciepła dla odbiorców indywidualnych.

Osoby zainteresowane w/w inwestycją mogą pobrać  i wydrukować ankietę z naszej strony internetowej Link – ankieta do pobrania lub u Pani Haliny Tomczyk albo u Sołtysa Kazimierza Kujawińskiego. Ankiety należy wypełnić w terminie do 31 grudnia 2017 i dostarczyć Sołtysowi lub wysłać na adres:

Polska Spółka Gazownictwa sp.z.o.o.  Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi ul Targowa 18 99-042 Łódź.

 

 

Print Friendly, PDF & Email