Tydzień pomocy ofiarom przestrzępstw

rss

,,Tydzień pomocy ofiarom przestrzępstw” w Prokuraturze Rejonowej w Poddębicach

Prokuratura Rejonowa w Poddębicach informuje, że w okresie od dnia 22.02.2016 r. do dnia 27.02.2016 r. w ramach „TYGODNIA POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW” prowadzona jest akcja zmierzająca do przypomnienia o cierpieniu ofiar i potrzebie ochrony ich interesów i konieczności niesienia pomocy.
   W ramach tej akcji w Prokuraturze Rejonowej w Poddębicach udzielane są porady w zakresie obowiązujących procedur i możliwości dochodzenia praw w postępowaniach karnych przez osoby pokrzywdzone przestępstwami z użyciem przemocy.
   Prokuratura we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach udziela również informacji na temat innych organów administracji pozarządowej, w których ofiary przestępstw mogą liczyć na wsparcie i pomoc.
    Wszelkie informacje w tych sprawach można uzyskać w godzinach pracy Prokuratury Rejonowej w Poddębicach, ul. Północna 5.
    Tutaj strona internetowa placówki: http://www.sieradz.po.gov.pl/poddebice.php

żródło: http://www.poddebicki.pl

Print Friendly, PDF & Email