Wreszcie jest linia pobocza na moście starorzecza Neru

rss

SL273412

  

  W związku z kilkoma nieskutecznymi interwencjami w poddębickim oddziale Dróg Krajowych i Autostrad w kwestii ponownego wyznaczenia i namalowania linii pobocza na moście starorzecza Neru w miejscowości Praga, w dniu 12-08-2015 drogą elektroniczną została wysłana prośba do GENERALNEJ DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ŁODZI ul. Irysowa 2, z prośbą o pomoc w załatwieniu tej sprawy.
       Dzięki kompetentnej i szybkiej reakcji Pani Dyrektor Teresy Materek i skierowaniu sprawy na właściwe tory przez kierownika Rejonu w Sieradzu Pana Jarosława Tomczyka już 18-08-2015 roku oznakowanie poziome w postaci linii oddzielającej pobocze od jezdni na w/w moście „praskim” zostało wykonane.
      Zastanawiający jest fakt, że w ciągu jednego tygodnia udało się zrealizować zadanie, którego wcześniej nie można było wykonać przez kilka miesięcy i w tak prostej sprawie była potrzebna interwencji z województwa.
Z przykrością należy stwierdzić, że pracownicy poddębickiego oddziału Dróg Krajowych i Autostrad mieli wielkie problemy ze zrozumieniem, że wyznaczenie pobocza w tym miejscu ma szczególne znaczenie, gdyż jest to jedyna przeprawa na drugą stronę starego koryta rzeki Ner a z przejścia przez most korzystają osoby starsze, rowerzyści, dzieci które uczęszczają do szkół w Poddębicach oraz osoby niepełnosprawne.

Print Friendly, PDF & Email