ZAKAZ WSTĘPU DO LASU OD DNIA 13 MAJA 2019 DO ODWOŁANIA

rss
„ZAKAZ WSTĘPU DO LASU OD DNIA 13 MAJA 2019 DO ODWOŁANIA Z POWODU ZABIEGU CHEMICZNEGO ZWALCZANIA SZKODLIWYCH OWADÓW NA PODSTAWIE USTAWY O LASACH Z 28 WRZEŚNIA 1991 R. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm.) NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA PODDĘBICE” Zgodnie z Zarządzeniem nr 15/2019 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, znak: ZG.7100.5.2019 z 24.04.2019 roku w sprawie ograniczania zagrożeń ze strony szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych i innych zjawisk szkodotwórczych w 2019 roku, działając w myśl art. 10 ust. 1 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. z 2018, poz. 21 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ograniczania zagrożeń ze strony szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych i innych zjawisk szkodotwórczych w lasach w 2019 roku, Nadleśnictwo Poddębice zawiadamiao podjęciu decyzji w sprawie wykonania chemicznego zabiegu ratowniczego w drzewostanach Lasów Państwowych oraz w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa wykazujących zagrażającą trwałości lasu obecność strzygoni choinówki i brudnicy mniszki. Zabieg wykonany zostanie zgodnie z załączoną mapą oraz zestawieniem gruntów położonych w zasięgu terytorialnym gmin Poddębice, Pęczniew, Zadzim, Warta, Sieradz, Szadek. Zabieg chemiczny zostanie wykonany techniką agrolotniczą z użyciem insektycydu Dimilin 480 SC i środka pomocniczego (adiuwanta) Ikar 95 EC w dawkach zgodnych z etykietami – instrukcjami użycia.     W związku z powyższym podczas wykonywania zabiegu i w ciągu 24 godzin po jego zakończeniu, w strefie zagrożonej (teren bezpośrednio objęty opryskiem oraz pas w odległości 500 m od jego granic) należy zachować środki ostrożności tj. nie przebywać (lub niezwłocznie wycofać się z zagrożonego terenu) oraz nie pozostawiać na pastwiskach i wybiegach bydła i innych zwierząt gospodarskich (chodzi zarówno o uniknięcie ryzyka skażenia chemicznego jak też wystraszenia zwierząt gospodarskich przez nisko latający samolot). Przez okres 1 doby od wykonania zabiegu należy powstrzymać się od zbioru runa leśnego, wykaszania i wypasu traw oraz pojenia zwierząt gospodarskich ze zbiorników o otwartym lustrze wody typu stawy, sadzawki, itp. Na granicy lasu objętego zakazem wstępu, a w szczególności przy drogach i przejściach prowadzących do lasu zostaną przez nadleśnictwo wywieszone tablice ostrzegawcze z napisem: „ZAKAZ WSTĘPU DO LASU OD DNIA 13 MAJA 2019 DO ODWOŁANIA Z POWODU ZABIEGU CHEMICZNEGO ZWALCZANIA SZKODLIWYCH OWADÓW NA PODSTAWIE USTAWY O LASACH Z 28 WRZEŚNIA 1991 R. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm.) NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA PODDĘBICE”   Oprysk będzie wykonywany w okresie od ok. 13 do 31 maja 2019 r. (w zależności od warunków atmosferycznych).
 
Print Friendly, PDF & Email