Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Aktywny senior w powiecie poddębickim i łęczyckim”

rss

Fundacja „Inicjatywy Powiatu Poddębickiego” pod patronatem  Starosty Poddębickiego – Ryszarda Ryttera przystępuje do realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej dla osób starszych na 2018 r. pn. „Aktywny senior w powiecie poddębickim i łęczyckim”. Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym Województwa Łódzkiego.

Zapraszamy osoby powyżej 60 roku życia zamieszkałe na terenie powiatu łęczyckiego do udziału w zajęciach i spotkaniach realizowanych w ramach projektu, które odbywać się będą w Poddębicach. 

Projekt obejmuje takie działania jak:

–        spotkania Klubu dyskusyjnego – po 2 spotkania w miesiącu wrześniu, październiku i listopadzie,

–        zajęcia gimnastyczno – rekreacyjne – raz w tygodniu w miesiącach wrześniu, październiku i listopadzie,

–        konsultacje dietetyczne – 3 spotkania z dietetykiem,

–        wyjazdy do teatru – 2 wyjazdy do teatru (październik, listopad),

–        szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej – 2 szkolenia,

–        Gala Aktywnego Seniora.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, proszone są o zgłoszenia osobiste do siedziby Fundacji „Inicjatywy Powiatu Poddębickiego” ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice, pok. 112. Rekrutacja uczestników potrwa od 30.07.2018 r. do 24.08.2018 r. Informacje można również uzyskać pod nr tel. 43 678 78 22, bądź u koordynatora zadania Pani Agnieszki Pięgot pod nr 513 023 749.

Liczba miejsc ograniczona w związku z powyższym liczy się data zgłoszenia.

Załączniki:

1. Regulman projektu 60+

2. Karta zgłoszenia do projektu 60 +

Źródło: Powiat Poddębice

Print Friendly, PDF & Email