Zebranie wiejskie

rss

KURENDA

Sołtys Sołectwa Praga informuje wszystkich mieszkańców

o zwołaniu ZEBRANIA WIEJSKIEGO

z udziałem Burmistrza Poddębic Piotra Sęczkowskiego

w dniu 22 listopada 2023 r. (środa)

godzina 17: 00 sala OSP Klementów

 

 

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Wybór przewodniczącego i protokolanta
  3. Zatwierdzenie porządku zebrania
  4. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej
  5. Sprawy bieżące sołectwa/wolne wnioski
  6. Zamknięcie zebrania

                                                                                                            Sołtys sołectwa Praga Wojciech Stolarek

Print Friendly, PDF & Email