I N F O R M A C J A

rss

W związku z występującym zagrożeniem suszą, informujemy iż zgodnie z procedurą postępowania związaną z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, zainteresowani rolnicy mogą zgłaszać wnioski o oszacowanie strat przez gminną komisję niezwłocznie, nie później jednak do dnia 10 lipca 2019r.

Wnioski o oszacowanie strat należy składać w tut. Urzędzie, pok. 210

Do wniosku o oszacowanie szkód przez gminną komisję należy załączyć:

  • oświadczenie nr 1 o strukturze upraw w 2019r., i poniesionych szkodach,

  • oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej i poniesionych szkodach,

  • wydruk wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na 2019r. wraz z załącznikami graficznymi.

Wnioski o oszacowanie strat należy składać w terminie umożliwiającym komisji oszacowanie szkód przed zbiorem plonu głównego. Wnioski złożone po zbiorze nie będą rozpatrywane.

Do pobrania

Wniosek

oświadczenie nr 1

oświadczenie nr 2

Źródło: Gmina Poddębice

Print Friendly, PDF & Email