Budowa kanalizacji: Borysew, Klementów, Praga, Bałdrzychów

rss

Sołtys sołectwa Praga przedstawia dokumenty związane z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn:

„Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Poddębice etap II obejmująca miejscowości: Klementów, Praga, Borysew, Bałdrzychów oraz odcinek w m. Poddębice z włączeniem do kolektora sanitarnego”

005

006

003

002

Print Friendly, PDF & Email