Karta Seniora Województwa Łódzkiego

rss

 Karta Seniora Województwa Łódzkiego

 

Z przyjemnością informujemy, że od 2 stycznia 2018 r. można składać wnioski o wydanie Karty Seniora Województwa Łódzkiego. Kartę może otrzymać każda osoba, która ukończyła 60 rok życia i zamieszkuje na terenie województwa łódzkiego. Karta uprawnia do korzystania z ulg i uprawnień oferowanych przez partnerów programu. Wśród nich znajdują się instytucje kultury m. in. Teatr Wielki w Łodzi, Filharmonia Łódzka, kina – Charlie z Łodzi i Ratusz z Zduńskiej Woli oraz kompleks basenów PGK „Termy Uniejów” Sp. z o. o. Liczymy, że z każdym dniem działania programu będzie przybywać użytkowników karty, a z każdym tygodniem będą przyłączać się do niego nowi partnerzy.

„Karta Seniora Województwa Łódzkiego” to program działań na rzecz wsparcia osób starszych w województwie łódzkim, który ma na celu:

 • promowanie aktywności społecznej i poprawę jakości życia seniorów,
 • wzmocnienie kondycji finansowej seniorów,
 • zachęcanie osób 60+ do korzystania z dóbr kultury, edukacji, sportu i innych na terenie województwa łódzkiego,
 • umożliwienie seniorom rozwoju swoich pasji i zainteresowań oraz promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.

Karta Seniora Województwa Łódzkiego to zbiór ulg i uprawnień oferowanych mieszkańcom województwa łódzkiego, którzy ukończyli 60 rok życia. Partnerami programu mogą być jednostki samorządu województwa, instytucje oraz prywatne przedsiębiorstwa.

Kto może otrzymać Kartę Seniora Województwa Łódzkiego?

 • Każda osoba, która ukończyła 60 rok życia i zamieszkuje na terenie województwa łódzkiego

Jakie są korzyści z posiadania Karty Seniora Województwa Łódzkiego?

Jakie są warunki otrzymania Karty Seniora Województwa Łódzkiego?

 • złożenie wniosku

Gdzie złożyć wniosek w celu uzyskania Karty Seniora Województwa Łódzkiego?

 • Wniosek należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
  ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź, tel.: 42 203 48 78 Godziny pracy urzędu: 8:00 – 16:00
 • Wniosek o wydanie karty można pobrać tutaj lub ze strony Regionalnego Centrum Polityki Społecznej www.rcps-lodz.pl (zakładka seniorzy/Karta Seniora Województwa Łódzkiego/Wnioski i inne dokumenty), pobrać osobiście w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poddębicach (ul. Łęczycka 16) w pokoju 112 – I piętro.
 • Karta wydawana jest w terminie do 15 dni roboczych
 • Kartę można odebrać osobiście lub otrzymać za pośrednictwem poczty pod adresem wskazanym we wniosku
 • Odbioru karty może dokonać Wnioskodawca lub inna osoba na podstawie pisemnego upoważnienia za okazaniem dowodu tożsamości

Wniosek o wydanie karty można pobrać ze strony:

 1. (zakładka seniorzy/Karta Seniora Województwa Łódzkiego/Wnioski i inne dokumenty)
 2. Wniosek o wydanie Karty Seniora Województwa Łódzkiego
 3. lub pobrać osobiście w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

 

Źródło: Serwis informacyjny województwa łódzkiego,  Powiat Poddębice

 

 

Print Friendly, PDF & Email