Czynności ustalania i okazywania przebiegu granic nieruchomości

rss

W związku z pracami geodezyjnymi mającymi na celu przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Praga, gm. Poddębice właściciele działek obrębu Praga otrzymali listowne  powiadomienia o terminach przeprowadzanych pomiarów i ustaleń. Od poniedziałku 08 sierpnia do soboty 13 sierpnia na terenie Obrębu Praga będą dokonywane czynności ustalania, okazywania przebiegu granic nieruchomości.

001

Do zawiadomienia załączana jest mapka z harmonogramem dni w których będą robione ustalenia dla poszczególnych działek.

Mapka jest bardzo ogólnikowa brak jest numerów działek lub posesji nie wyznaczono żadnego azymutu (północ, południe, wschód, zachód), nie określono podstawowych kierunków dróg wylotowych dlatego osoby zainteresowane w/w ustaleniami mają duże trudności z doprecyzowaniem kiedy dokładnie będą wykonywane czynności na konkretnej działce.

Dla ułatwienia podajemy kilka szczegółów mogących poprawić czytelność załączonej mapki (na podstawie serwisu geoportal.gov.pl).

Szczegółowe numery działek można sprawdzić na portalu: http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?gpmap=gp0&actions=acShowWgButtonPanel_kraj_ORTO

mapka do geodez0011

Mapy geoportal

geo00212

geo00231

Print Friendly, PDF & Email