Komunikat PT KRUS w Poddębicach w sprawie wysokości składek za III kw. 2016

rss

Informacja dla rolników, którzy w lipcu 2016 r. nie otrzymali przekazów z wysokością składek na ubezpieczenie społeczne rolników i na ubezpieczenie zdrowotne za III kwartał 2016 r.krus-poddebie

Składki na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne w III kwartale 2016 r. pozostają na tym samym poziomie co w II kw. 2016 r.

W związku z tym:

1) w ubezpieczeniu społecznym rolników, łączna podstawowa składka kwartalna wynosi: 390,00zł

(miesięcznie składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie wynosi 42,00 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu, miesięcznie podstawowa składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wynosi 88,00 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu)

Numer konta do wpłaty składki na ubezpieczenie społeczne:

42 1010 1371 0050 2118 9960 0000

2)  w  ubezpieczeniu zdrowotnym miesięczna składka za każdego podlegającego ubezpieczeniu:

rolnika i domownika w gospodarstwie rolnym o powierzchni 6 i więcej hektarów przeliczeniowych wynosi 1 zł za każdy pełen hektar przeliczeniowy użytków rolnych,
domownika w gospodarstwie rolnym stanowiącym samoistny dział specjalny produkcji rolnej wynosi 129 zł.
Numer konta do wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne:

31 1010 1371 0050 2113 9251 0000

Kasa przypomina, że wypełniając przekaz do zapłaty składek za III kwartał 2016 r. na ubezpieczenie społeczne rolników albo na ubezpieczenie zdrowotne w polu – „Tytułem” należy wpisać odpowiednio „składki za III kwartał 2016 r. na ubezpieczenie społeczne rolników” albo „składki za III kwartał 2016 r. na ubezpieczenie zdrowotne” oraz numer UNO lub NKU płatnika składek.

os001

Print Friendly, PDF & Email