„Rzeczpospolita” doceniła Gminę Poddębice

rss

3 miejsce w województwie po Strykowie i Kutnie, a 67 w kraju zajęły Poddębice w rankingu „Rzeczpospolitej” w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich, których w Polsce jest ponad 900.

Nasza Gmina znalazła się w gronie wyróżnionych samorządów, które najskuteczniej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia mieszkańców zgodnie z regułami odpowiedzialności oraz bezpieczeństwa finansowego.

– Zajęte przez Poddębice pozycje to m. in. wynik skutecznej polityki inwestycyjnej oraz pozyskiwania środków zewnętrznych. Obecnie jesteśmy w nowym okresie unijnego finansowania i czekamy na realizację kolejnych ważnych przedsięwzięć – mówi Burmistrz Piotr Sęczkowski.

Ranking Samorządów 2017 „Rzeczpospolitej” składał się z dwóch etapów. W pierwszym wybrano miasta i gminy, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. Pod uwagę zostały wzięte dane z Ministerstwa Finansów dotyczące wszystkich samorządów w Polsce.

Kapituła, której przewodniczył były premier Jerzy Buzek oceniała dynamikę wzrostu wydatków majątkowych, wartość środków unijnych w przeliczeniu na mieszkańca, indywidualny wskaźnik zadłużenia, nadwyżkę operacyjną w stosunku do dochodów, dynamikę wzrostu dochodów własnych i wydatków ogółem ma mieszkańca, relację nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia, transport i łączność, a także ochronę środowiska.

Po zakończeniu pierwszego etapu Kapituła dysponowała listą samorządów, których finanse najlepiej odpowiadały wyznaczonym kryteriom. Gazeta przeprowadziła Ranking Samorządowy po raz trzynasty.

Źródło: Gmina Poddębice

Print Friendly, PDF & Email